pannóniámWebáruház

MENÜ
Kezdőlap
Provinciámról
Városaink
Palotámról
Úthalózat
Mindennapjaink
Gasztronómiánk
Fürdőink
Állásajánlataim
Időszámításunk
Forrásaim
Fórum
Forrásaim

Kedves látogató!

Amiket most elmeséltem itt Neked, azt a későbbi évszázadokban, megtalálhatod majd a következő könyvekben, folyóiratokban, amelyeket szorgos írnokaim örökítettek meg az utókornak.

ALFÖLDY Géza: Római társadalomtörténet. Ford. Borhy László. Bp.: Osiris 2000.220.p.

AMMINIANUS Marcellinus: Róma története (fordította: Pirchala Imre) Bp. 1916; (ford.: Szepesy Gyula) Bp. 1993.

BERNÁT Péter: I. Valentinianus védelmi koncepciója és a 374–75-ös kvád–római háború. In.: Kard és toll, 2006/3. 182-200.pp.

DÁLNOKI Orsolya: Pannónia provincia római kori bor- és szőlőkultúra, Budapest, 2006

GRÜLL Tibor: A principátus geopolitikai propagandája In.: Ókor VII. (2008) 3. 56-66.pp.

GULYÁS Istvánné (szerk.): A Danuvius partján, In: Az antik Róma napjai Tankönyvkiadó, Budapest 300-307. pp

HAVAS László – HEGYI W. György – SZABÓ Edit: Római történelem. Osiris Kiadó, Budapest, 2007 867.p.

HAVAS László – NÉMETH György – SZABÓ Edit: Római történeti kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest, 2001. 643.p.

HÉRODIANOS: A Római Birodalom története Marcus Aurelius halálától (fordította: Fehér Bence és Kovács Péter), Osiris Kiadó, Bp. 2005.

FITZ Jenő: Pannonok évszázada. (Pannonia 193-284) Corvina Kiadó,Bp., 1982. 79.p.

FÖLDI András-HAMZA Gábor: A római jog története és institúciói Bp., 1996. 715.p.

KOVÁCS Péter - FEHÉR Bence (Szerk.): Az ókori Pannonia történetének forrásai I. Korai földrajzi szerzők – A római hódítás kora (Kr. u. 54-ig) Károli Egyetemi Kiadó Budapest, 2004. 324.p.

KOVÁCS Péter - FEHÉR Bence (Szerk.): Az ókori Pannonia történetének forrásai II. Pannonia története Kr. u. 54 – 166 közt Károli Egyetemi Kiadó Budapest, 2004. 216.p

KOVÁCS Péter (Szerk.): Az ókori Pannonia forrásai a Severus-korban, Pan Kiadó Budapest, 2007. 223.p.

KOVÁCS Péter (Szerk.) Az ókori Pannonia forrásai Kr.u. 235 és 284 között  Budapest, 2008. 216.p.

LŐRINZ Barnabás: A Római Birodalom a Kárpát medencében. História, 1990/03,

MRÁV Zsolt: Fogatos kocsik a Római Birodalomban, In.: Ókor III. (2004) 1. 49-54.pp.

MARÓTI Egon: A Római Birodalom útjai, In: História II (1980), 1. 11-13. pp.

MÓCSY András: Pannonia a korai császárság idején. Budapest, 1975.

MÓCSY András: Osztriga Pannoniában, In: História II.(1980), 1. 26-27.pp.

MÓCSY András: A római kor. In: Magyarország története tíz kötetben, I/1. 1984. 199-264. pp.

MÓCSY András - FITZ Jenő - LŐRINZ Barnabás (szerk.) Pannonia régészeti kézikönyve Akadémiai kiadó, Budapest, 1990 

REDŐ Ferenc: Hereditas Sallensis 2. Zalalövő,  2004.32.p.

REDŐ Ferenc: Hereditas Sallensis 3. Zalalövő 2005. 48.p.

STRABON: Geographika. (Ford.: Földy József) Bp., Gondolat, 1977.

SZEPESSY Tibor (összeállította): Az antik Róma napjai. Bp. 1968. 361.p.

TACITUS: Évkönyvek (Annales) (Ford.: Borzsák István). In: Tacitus Összes Művei I-II. (Ford.: és    utószó: Borzsák István). Bp., Magyar Helikon, 1970. II. kötet, pp. 7-440, 485-564.

TÓTH Endre: Római utak In.: Ókor III. (2004) 1. 43-49.pp.

TÓTH István: A rómaiak Magyarországon. Budapest, 1975. 245.p.

VELLEIUS Paterculus: Róma története (fordította: Szölgyémy Ferenc) Bp. 1896; (fordította: Hoffmann Zsuzsanna) Szeged, 1996

ZLINSZKY János: Ius publicum. OsirisKiadó, Budapest, 1998. 228.p.

http://www. thelatinlibrary.com

http://khazarzar.skeptik.net/books/dio_cass/ www.elotortenelem26.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!